ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chou4 (จู้อิน ㄔㄡˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chòu