ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chong2 (จู้อิน ㄔㄨㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chóng