ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chong1 (จู้อิน ㄔㄨㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chōng