ภาษาอังกฤษแก้ไข

chlorine (โคละรีน)

คำนามแก้ไข

  1. คลอรีน