ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chi3 (จู้อิน ㄔˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chǐ