ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cheng4 (จู้อิน ㄔㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chèng