ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cheng1 (จู้อิน ㄔㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chēng