ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chen4 (จู้อิน ㄔㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chèn