ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chen4 (จู้อิน ㄔㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chèn