ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

che4 (จู้อิน ㄔㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chè