ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

che4 (จู้อิน ㄔㄜˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chè