ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chang4 (จู้อิน ㄔㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chàng