ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chang2 (จู้อิน ㄔㄤˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cháng