ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chan2 (จู้อิน ㄔㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chán