ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chan1 (จู้อิน ㄔㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chān