ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

cha2 (จู้อิน ㄔㄚˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chá