ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cha2 (จู้อิน ㄔㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chá