ภาษาอังกฤษแก้ไข

cello (เฉะโล)

คำนามแก้ไข

  1. เชลโล