ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cei (จู้อิน ˙ㄘㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cèi.