ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

caught

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ catch