ภาษาอังกฤษแก้ไข

carambola (คะระมโบะลั)

คำนามแก้ไข

  1. มะเฟือง