ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cao4 (จู้อิน ㄘㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cào