ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cao2 (จู้อิน ㄘㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cáo