ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cao (จู้อิน ˙ㄘㄠ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cāo.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cáo.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cǎo.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cào.