ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

calmer

  1. รูปผันขั้นกว่าของ calm