ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cǎn (จู้อิน ㄘㄢˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,