ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

càng (จู้อิน ㄘㄤˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษานุงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

càng

  1. (สกรรม) พูด