ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

burung (ยาวี بوروڠ‎, พหูพจน์ burung-burung, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ burungku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ burungmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม burungnya)

  1. นก
  2. (ภาษาปาก) กระเจี๊ยว

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

burung (พหูพจน์ burung-burung, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง burungku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง burungmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม burungnya)

  1. นก
  2. (ภาษาปาก) กระเจี๊ยว