ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:บู-ลัน

คำนามแก้ไข

bulan

  1. ดวงจันทร์