ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

bu3 (จู้อิน ㄅㄨˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ