ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bu3 (จู้อิน ㄅㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ