ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

brave (เบฺรฟ)

  1. กล้าหาญ