ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bo4 (จู้อิน ㄅㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ