ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

blackest

  1. รูปผันขั้นสุดของ black