ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bian3 (จู้อิน ㄅㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ biǎn