ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bi4 (จู้อิน ㄅㄧˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ