ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bi4 (จู้อิน ㄅㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ