ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bi3 (จู้อิน ㄅㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ