ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

bi3 (จู้อิน ㄅㄧˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ