ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

bi1 (จู้อิน ㄅㄧ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ