ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

beng1 (จู้อิน ㄅㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ bēng