ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ben4 (จู้อิน ㄅㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ bèn