ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ben4 (จู้อิน ㄅㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ bèn