ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ben1 (จู้อิน ㄅㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ bēn