ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

based

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ base