ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำนามแก้ไข

banque

  1. ธนาคาร