ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bang4 (จู้อิน ㄅㄤˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ bàng