ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ba1 (จู้อิน ㄅㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ