ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

au1

 1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠥹𠥹
 4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡂿𫪘
 6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 8. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 9. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 10. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 11. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 12. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𬉼
 13. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 14. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 15. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 16. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰽜
 17. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𬱮
 18. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,