ดูเพิ่ม: AU, Au, และ áu

ภาษาญี่ปุ่น

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

au

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ あう