ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

au

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ あう