ภาษาอังกฤษแก้ไข

Attack (แอ็ท-แท็ค) /@t{:k/

คำกริยาแก้ไข

  1. โจมตี
  2. ทำร้าย

คำนามแก้ไข

  1. การโจมตี
  2. การทำร้าย
  3. การระบาดของโรค