ภาษาเวลส์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

สืบทอดจากภาษาเวลส์กลาง ascurn, ascwrn, จากภาษาเคลติกดั้งเดิม *astkornu

คำนามแก้ไข

asgwrn ช. (พหูพจน์ esgyrn)

  1. กระดูก

การกลายรูปแก้ไข

การกลายรูปภาษาเวลส์
ศัพท์ราก อ่อน นาสิก เติม h
asgwrn คงเดิม คงเดิม hasgwrn
หมายเหตุ: รูปเหล่านี้บางส่วนอาจเป็นการสันนิษฐาน มิใช่ว่าทุกรูปที่เป็นไปได้จะเกิดขึ้นจริง