ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ascribe (อะ-ส-คราย-บ)

  1. ลงความเห็นว่าเป็นของ
  2. ให้เหตุผล
  3. จัดว่าเขียนโดย