ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

arrogance (โดยปกตินับไม่ได้, พหูพจน์ arrogances) (แอระกินส์)

  1. ความยโส, ความเย่อหยิ่ง
    The more they advanced intellectually, the more their arrogance grew.
    ยิ่งพวกเขามีความก้าวหน้าทางด้านสติปัญญามากขึ้น พวกเขาก็ยิ่งมีความหยิ่งยโสเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ