ภาษาอังกฤษแก้ไข

arduous (อาร-จู-อัส)

คำคุณศัพท์แก้ไข

  1. ยากลำบาก, ยุ่งยาก, ลำบาก, ที่ใช้ความพยายามสูง