ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

application (พหูพจน์ applications)

  1. (นับได้) แบบฟอร์มสมัครงานหรือสมัครเรียน, ใบสมัคร
  2. (นับได้) การใช้ประโยชน์