ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ao3 (จู้อิน ㄠˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ ǎo